Договір публичноі оферти

Відповідно до чинного українського законодавства торгівля через інтернет-магазин -це дистанційна торгівля. У зв'язку з цим інтернет-ресурс магазину shop.adamantika.com.ua є торговим майданчиком ФОП Явон Є.І. Договірні відносини між покупцем та продавцем ФОП Явон Є.І. оформлюються як договір громадської оферти.

 

Натискання в інтернет-ресурсі на сторінці оформлення замовлення кнопки «Підвердити» означає, що покупець, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець), згідно з чинним українським законодавством, прийняв до виконання умови договору публічної оферти, які зазначені нижче.

Договір громадської оферти є громадським. Тобто, відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець). За повної згоди з цим Договором покупець приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару, відповідальності за недобросовісне замовлення та за невиконання умов цього договору.

Договір вважається укладеним з моменту натискання кнопки «Підтвердити» на сторінці оформлення замовлення та підтвердження його покупки. У разі потреби, за бажанням покупця, договір може бути оформлений у простій письмовій формі.

 

Умови договору публічної оферти.

 

 1. Умовні угоди.

1.1 ФОП Явон Є.І. публікує публічну оферту про продаж товарів за зразками, які представлені в офіційному інтернет-магазині Продавця shop.adamantika.com.ua.

1.2 Умовні угоди - це визначення, які присутні у цьому договорі, є його невід'ємною частиною.

1.3 Визначення трактуються виходячи з їхньої сутності та змісту цього договору. Нижче наведено список цих термінів:

 • «Покупець» — будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно з чинним українським законодавством, яка відвідала сайт shop.adamantika.com.ua, що має намір придбати Товар, та сплатити отримання такого Товару.
 • «Товар» – перелік найменувань асортименту, представлений в офіційному інтернет-магазині Продавця.
 • «Замовлення» – окремі позиції з асортиментного переліку Товару, вказаних Покупцем під час розміщення заявки в інтернет-магазині Продавця.
 • «Продавець» - ФОП Явон Є.І. власник товару, який розміщений на майданчику інтернет-магазину shop.adamantika.com.ua.

 

 1. Загальні положення.

2.1. Справжня публічна оферта (надалі договір) визначає особливості купівлі-продажу товару на сайті shop.adamantika.com.ua.

Дана оферта застосовується до будь-якого товару, який пропонується до продажу (купівлі) на сайті shop.adamantika.com.ua.

 

 1. Предмет договору публічної оферти.

3.1. Надання Покупцю доступу до всієї необхідної інформації щодо Товару ( підтверджує якість та безпеку його використання), представленому в рамках проекту shop.adamantika.com.ua.

 

 

 1. Момент укладання договору.

4.1. Текст цього Договору є публічною офертою та діє для всіх відвідувачів інтернет-магазину shop.adamantika.com.ua, які мають намір, бажання та можливості придбати товари для дому, офісу, квартири, будь-яких інших установ Державного чи приватного характеру.

4.2 Акцепт оферти — придбання товару в порядку, визначеному цим договором, за цінами, вказаними на інтернет-ресурсі shop.adamantika.com.ua та згодою з умовами оплати та доставки товару.

4.3 Факт придбання Товару є беззаперечним прийняттям Покупцем умов цього Договору. Покупець, який скористався послугами shop.adamantika.com.ua, розглядається як особа, яка вступила із Продавцем у договірні відносини.

 

 

 1. Права та обов'язки сторін.

5.1. shop.adamantika.com.ua зобов'язується передати Покупцеві товар:

 • у певному місці;
 • у певній кількості;
 • у відповідній комплектності та в комплекті, якщо такі передбачені;
 • належної якості;
 • вільним від претензій третіх осіб.

5.1.1 З моменту укладання цього Договору забезпечити повною мірою всі зобов'язання перед Покупцем відповідно до умов, обумовлених сукупно сайтом shop.adamantika.com.ua та цим договором. ФОП Явон Є.І. залишає за собою право невиконання зобов'язань у разі виникнення форс-мажорних ситуацій.

5.1.2 Не розголошувати будь-яку приватну інформацію про Покупця та не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством або за бажанням самого Покупця.

 

5.2 shop.adamantika.com.ua має право:

5.2.1 Змінювати умови цього Договору, а також Тарифи (ціни) на Товари та послуги, в односторонньому порядку, розміщуючи їх на сервері за адресою shop.adamantika.com.ua.

5.2.1.1 Усі зміни набувають чинності негайно після публікації.

5.2.2 Відмовити у наданні послуг без пояснення причини.

5.2.3 Надсилати листи рекламного та інформативного характеру покупцям.

5.3 Покупець зобов'язується:

5.3.1 До моменту укладання Договору ознайомитись з змістом Договору, умовами Договору та тарифами (цінами), що пропонуються Продавцем на всіх сторінках сайту shop.adamantika.com.ua.

5.3.2 На виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем останній повинен повідомити всі необхідні дані, що однозначно ідентифікують його як Покупця, та достатні для доставки Покупцю оплаченого ним Товару.

 

 

 1. Відмова від надання гарантій.

6.1. Продавець робить все можливе для забезпечення якісного надання послуг Покупцю. Поради та інформація, що надаються Покупцеві, не можуть розглядатися як гарантії.

6.2. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором на час дії «непереборної сили». Під «непереборною силою» розуміються надзвичайні та непереборні за цих умов обставини, що перешкоджають виконанню своїх зобов'язань сторонами за цим Договором. До них відносяться стихійні явища (землетруси, повені тощо), обставини суспільного життя (військові дії, надзвичайні становища, найбільші страйки, епідемії тощо), заборонені заходи державних органів. Протягом цього часу сторони не мають взаємних претензій, і кожна із сторін приймає на себе ризик наслідків форс-мажорних обставин.

 

 

 1. Доставка товару.

7.1. Покупець отримує Товар у вигляді доставки, чи отримує його особисто. Порядок оплати та отримання вказано у розділі «Доставка та оплата».

7.2. Доставка товару здійснюється протягом 5-ти робочих днів з моменту підтвердження та оплати розміщеного замовлення.

7.3. При доставці товарів, що виконується Службами доставки на умовах співробітництва з ТОВ «Нова Пошта» (далі Компанія-перевізник) Покупець у повному обсязі та беззастережно погоджується з Правилами перевезення вантажів компанії «Нова Пошта», які доступні на сайті Компанії-перевізника.

7.4. Факт отримання товару та відсутність претензій до якості товару Покупець підтверджує власним розписом у видатковій накладній при отриманні товару. Зі свого боку, ФОП Явон Є.І. гарантує відвантаження товару Компанії-перевізнику у кількості, обумовленій та оплаченій Покупцем, у комплектності згідно специфікації цього товару та у належному (робочому) стані та якості.

7.5.У разі відсутності Покупця за адресою доставки, вказаної Покупцем у заявці або відмови Покупця через відмінність від зазначеної п.п. 6.2 від отримання товару під час доставки кур'єром Компанії-перевізника, товар повертається до торгового центру відвантаження. Оплата за послуги Компанії-перевізника стягується з суми, перерахованої Покупцем за товар ФОП Явон Є.І. грошові кошти.

7.6. У разі пошкодження чи псування товару під час доставки ФОП Явон Є.І. повертає вартість замовлення Покупцю протягом 14 робочих днів з моменту отримання акта бою, форма якого надається Компанією-перевізником, підписаного Покупцем.

 

 

 1. Інші умови.

8.1. Інформація про товари представлена на основному сайті.

8.2.Всі суперечки та розбіжності, що виникають при виконанні сторонами зобов'язань за цим Договором, вирішуються шляхом переговорів. У разі неможливості їх усунення сторони мають право звернутися за судовим захистом своїх інтересів.